Translations

  • German (native language)
    Elektro­trieb­wagen für Hoch­ge­schwindig­keits­verkehr de.zeise.cc
  • Polish
    EZT dużej prędkości (powyżej 250 km/​h) pl.zeise.cc